Daň z nemovitostí – povinnosti a lhůty pro poplatníky

Date:

Při současné složité situaci způsobené pandemií Covid-19 je třeba nezapomenout na povinnosti související s daní z nemovitostí. Pokud jste loni nabyli nemovitost nebo nastaly u vás změny, čas na podání daňového přiznání máte do 1. února. Přinášíme shrnutí základních otázek souvisejících s daní z nemovitostí pro rok 2021.

V případě dani z nemovitostí je třeba rozlišit tři druhy daní – daň z pozemků, daň ze staveb a daň z bytů. Důležité je, že daň z nemovitostí se platí za aktuální kalendářní rok. „To znamená, že daň z nemovitostí zaplacená v roce 2021 se vztahuje na kalendářní rok 2021,“ vysvětluje Richard Panek, partner oddělení daňového poradenství EY a certifikovaný daňový poradce. Dobrou zprávou je, že zákon o místních daních a místním poplatku za komunální odpady a drobné stavební odpady nebyl loni novelizován a proto nedochází k zásadním změnám stávající úpravy.

Na co by vlastníci nemovitostí neměli zapomínat
Daňové povinnosti k dani z nemovitosti v roce 2021 vznikne, resp. ji mají ti poplatníci (fyzické nebo právnické osoby), kteří v období od 2. 1. 2020 do 1. 1. 2021 nabyli nebo měli vlastnické právo ke stavbě, pozemku, bytu nebo nebytovému prostoru. Pokud tedy poplatník nabyl do vlastnictví nějakou nemovitost v tomto období, má jako nový vlastník povinnost podat daňové přiznání z nemovitosti za rok 2021. Pokud by například fyzická osoba nabyla byt až 2. ledna tohoto roku, vznikne její povinnost podat daňové přiznání až v roce 2022 .

Daňové povinnosti mohou vzniknout i nájemcům, správcům a uživatelům
Daňová povinnost vznikne, resp. ji mají i poplatníci, kteří se v roce 2020 (v období od 2. 1. 2020 do 1. 1. 2021) stali nebo byli nájemci, správci nebo uživateli nemovitosti. „Tehdy je třeba potvrdit, zda v konkrétním případě dochází ke splnění všech zákonných podmínek vedoucích ke vzniku daňové povinnosti,“ doplňuje Richard Panek.

Osobou povinnou platit daň v případě správcovského vztahu je správce stavby nebo pozemku, přičemž pozemek nebo stavba musí být ve vlastnictví státu, obce nebo VÚC a takový správce je zapsán v katastru nemovitostí. V případě, že jde o nájem nemovitosti, je nájemce povinen platit daň, je-li nájemní vztah dohodnut na nejméně 5 let a nájemce je zapsán v katastru nemovitosti. Důležité je poznamenat, že placení daně z nemovitostí se nebude vztahovat na několik nájemních vztahů jako například nájem administrativních prostor. „V případě, kdy by nebylo možné určit, kdo je vlastníkem, nájemcem nebo správcem pozemku nebo stavby, tak povinnost platit daň má ten, kdo skutečně tuto nemovitost užívá, tzn. j. uživatel nemovitosti,” vysvětluje Richard Panek.

Podávání daňového přiznání k dani z nemovitostí v roce 2021
Zákon rozeznává přiznání k dani z nemovitosti a dílčí přiznání k dani z nemovitosti. Pokud poplatník podává přiznání k dani z nemovitosti poprvé, protože v roce 2020 mu vznikla daňová povinnost, podává „standardní“ daňové přiznání. V případě, že poplatník již v minulosti daňové přiznání k dani z nemovitosti podával, ale v roce 2020 se stal vlastníkem, nájemcem nebo uživatelem další nemovitosti, případně došlo k zániku vlastnického práva případně vztahu nájmu či správy, tak podává dílčí přiznání. Dílčí přiznání se podává také v případě, dojde-li ke změně stavu nemovitosti, za kterou již bylo daňové přiznání v minulosti podáno. Například se změní druh nebo výměra pozemku, zda se změní účel využití stavby nebo bytu.

„Pokud však poplatník v minulosti za nemovitost daňové přiznání podal a nedošlo k žádné změně, tedy nic se fakticky ani právně od podání prvního přiznání nezměnilo, není povinen podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. Správce daně ho bude jen informovat o výši daně, kterou bude muset zaplatit,“ říká Richard Panek.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se za rok 2021 podává ve lhůtě do 31. ledna 2021. Jelikož toto datum připadá na neděli, termín se posouvá na pondělí 1. února 2021. V případě, že poplatník udělá v přiznání vadu, může do tohoto data podat opravné přiznání. Pokud to nestihne, po 1. únoru podá dodatečné přiznání.

Přiznání k dani z nemovitostí se podává na příslušném tiskopisu správci daně, kterým je obec, popřípadě městská část. Poplatník v něm neprovádí výpočet daně, ale v přiznání uvede všechny údaje potřebné pro její stanovení. Jedná se například o výměru bytu nebo obytné plochy v metrech čtverečních, výměru pozemku či garáže. Na základě údajů z daňového přiznání vypočítá správce daň a zašle poplatníkovi platební výměr s konkrétní výší daně na rok 2021. Daně za nemovitosti si upravují města a obce a její výši stanovují v obecném závazném nařízení. Příslušný tiskopis je jednotný pro fyzické i právnické osoby a lze jej podat osobně, poštou nebo u některých správců i elektronicky.

- Reklama -pr článek

Nové příběhy

Další články autora
Katka

Průměrné spotřebitelské ceny 2015-2022: Česko versus Polsko

V roce 2022 inflace strhala všechny rekordy prakticky po...

Trápí vás zdražující se energie? Dosáhněte až 75% úspor díky tepelnému čerpadlu

Nikomu z vás nemusíme příliš vykládat, jakým způsobem se...

Nechte si pomoct se zemními a výkopovými pracemi kvalitní firmou

Také už netrpělivě pokukujete po kalendáři, kdy jej otočíte...

Matrace 180×200: Jak vybrat optimální rozměr lůžka do své ložnice?

Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku a pohodlí. Výběr...