Jak postupovat, když zjistíme, že nebudeme schopni splácet splátky za hypotéku

Date:

Jedním z opatření ke zmírnění následků pandemie je i „covidový“ odklad splátek hypotéky. Období odkladu splátek se však pro mnohé dlužníky chýlí ke konci a jejich finanční situace se stále nezlepšila. Jaké mají možnosti? Zeptali jsme se právničky z advokátní kanceláře AKMV.

Odklad splátek měl zajistit zmírnění následků nemožnosti splácení úvěrů a snížit negativní dopad na spotřebitele, podnikatele podnikající jako fyzické osoby a malé zaměstnavatele. Přestože opatření končí, pandemická situace přetrvává a mnozí dlužníci se stále nacházejí ve zhoršené finanční situaci, která jim neumožňuje návrat k řádnému splácení jejich dluhů. JUDr. Veronika Michalíková z advokátní kanceláře AKMV nám vysvětlila, jaké mají možnosti.

Odklad splátek
Podle zákona přijatého během první vlny pandemie koronaviru mohla banka nebo pobočka zahraniční banky povolit na základě žádosti dlužníka odklad splátek na období uvedené v žádosti o odklad, které není delší než devět měsíců ode dne splatnosti nejbližší neuhrazené splátky úvěru, jejíž splatnost nastala po dni. podání žádosti o odklad splátek. Dlužník mohl požádat o odklad splátek téhož úvěru během období pandemie pouze jednou.

Z uvedené právní úpravy vyplývá, že období, během kterého má banka umožnit odklad splátek je limitováno na devět měsíců. Pokud by dlužník žádal o odklad splátek na kratší období, u téhož úvěru nemůže žádat o odklad na další období. Uvedená zákonná ustanovení však upravují pouze odklad splátek jako opatření v souvislosti s pandemii. Není tedy vyloučeno, aby banka umožnila i další odklad splátek, nikoli však již na základě zákonného ustanovení, ale podle vlastních pravidel na základě dohody s dlužníkem.

Nečekejte na prodlení
Upozorňujeme, že postup jednotlivých bank může být odlišný a může se lišit iu konkrétních bankovních produktů. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby dlužníci v problémech komunikovali přímo se svou bankou a to ještě před tím, než se ocitnou v situaci, že splácet nebudou vláda. Častokrát dlužníci žádají banku o možnosti řešení až v době, kdy už jsou v prodlení, v tomto případě je už však pozdě. Dlužníci by tedy měli banku oslovit co nejdříve, rozhodně nedoporučujeme čekat až na prodlení s první splátkou.

Nevýhodou v případě odhadu splátek po dohodě s bankou je skutečnost, že dlužník může mít v rejstříku bank vedený záznam, že už jednou měl problém se splácením úvěru. Tyto informace tak bude mít k dispozici i jiná banka, kterou v budoucnu případně osloví (například při požadavku refinancování úvěru nebo nového úvěru), což může být následně problematické.

Prodloužení splatnosti úvěru a snížení splátek
Pokud dlužníkovi finanční situace neumožňuje řádné splácení celých splátek, ale byl by schopen splácet alespoň jejich část, může banku požádat o prodloužení splatnosti úvěru. Pokud by banka s prodloužením splatnosti souhlasila, znamenalo by to, že dlužná částka by se rozložila na delší dobu. Dlužník by tedy splatil více splátek v nižší výši. To by umožnilo, aby splátka byla ve výši, kterou je dlužník schopen splácet.

Nevýhodou tohoto řešení je navýšení celkové částky, kterou bude dlužník bance v konečném důsledku muset zaplatit. Podobně to však je i při odkladu splátek, protože dluh je i během odkladu splátek úročen.

Refinancování úvěru
Pokud má dlužník více dluhů, může zvážit i jejich refinancování. Refinancování by spočívalo v tom, že dlužník by si vzal jeden větší úvěr, ze kterého by vyplatil několik menších dluhů. Menšími dluhy mohou být například. zůstatek hypotečního úvěru, spotřebního úvěru, leasing, půjčku od nebankovního subjektu, půjčku ze státního fondu rozvoje bydlení a podobně.

Takový postup může být výhodný v případě, že podmínky nového úvěru budou lepší než podmínky splácení současných dluhů. Doporučujeme však pečlivě zvážit, zda je taková změna v konkrétní situaci výhodná, jaká by byla úspora a zda dlužník bude mít z čeho splácet splátky nového úvěru.

Jiné možnosti
Pokud dlužník nemůže využít možnosti, které jsme nastínili nebo situaci vyhodnotí tak, že ani s nimi nebude moci splátky splácet, je na místě zvážit například i prodej nemovitosti, na jejíž koupi si úvěr bral. V případě prodeje nemovitosti může být hypoteční úvěr vyplacen z obdržené kupní ceny nemovitosti. Zbytek kupní ceny, který může zůstat po vyplacení hypotečního úvěru může být následně použit ke koupi levnější či menší nemovitosti. Případně může být koupě levnější nemovitosti financována iz nového hypotečního úvěru ve výši dle aktuálních možností dlužníka.

Upozorňujeme také, že v praxi může dlužník narazit při předčasném splacení úvěru, mimořádné splátce úvěru nebo refinancování i na požadavek banky splatit několik splátek úvěru, pokud měl odklad podle zákonných ustanovení v době pandemických opatření. Pokud klientovi běží „covidový“ odklad, po dobu trvání není možné požádat o snížení úrokové sazby, provádět mimořádné splátky, refinancování úvěrů a další úkony spojené s úvěrem. Všechny tyto úkony lze provádět až po ukončení odkladu splácení a po znovu zahájení splácení řádných splátek, tento počet splátek je v každé bance individuální od 1 – 14 měsíců.

Možností je i dočasně snížit splátku jiného produktu (například spoření). Všechny možnosti je však třeba konzultovat s bankou nebo s finančním specialistou, neboť některé možnosti mohou mít vliv na jiné podmínky úvěru, například výši úrokové sazby. V praxi umí finanční specialista na měsíčních splátkách ušetřit od desítek do stovek eur.

Vymáhání splátek bankou
Pokud se nepodaří nalézt vhodný způsob řešení situace a dlužník se dostane se splátkami do prodlení, může banka odstoupit od úvěrové smlouvy a žádat o jednorázové vyplacení celého zůstatku úvěru. Banka dlužníka vyzve v souladu se svými interními postupy k zaplacení dluhu. Nedojde-li k dobrovolnému plnění dluhu, začne banka s jeho vymáháním. Po získání exekučního titulu, tedy pravomocného platebního rozkazu nebo rozsudku, může banka nárok uplatňovat v exekučním řízení. V rámci toho může dojít ik výkonu zástavního práva k nemovitosti. To znamená, že nemovitost dlužníka by byla prodána v dražbě. Z výtěžku z dražby by byl uspokojen nárok banky.

Osobní bankrot
Pro některé dlužníky, kterým se nakupily dluhy ve velké výši, může být řešením situace až tzv. . osobní bankrot. V takových případech má dlužník právo obrátit se na Centrum právní pomoci. Centrum právní pomoci poskytuje klientům bezplatně konzultace k osobnímu bankrotu včetně pomoci s podáním žádosti.

- Reklama -pr článek

Nové příběhy

Další články autora
Katka

Průměrné spotřebitelské ceny 2015-2022: Česko versus Polsko

V roce 2022 inflace strhala všechny rekordy prakticky po...

Trápí vás zdražující se energie? Dosáhněte až 75% úspor díky tepelnému čerpadlu

Nikomu z vás nemusíme příliš vykládat, jakým způsobem se...

Nechte si pomoct se zemními a výkopovými pracemi kvalitní firmou

Také už netrpělivě pokukujete po kalendáři, kdy jej otočíte...

Matrace 180×200: Jak vybrat optimální rozměr lůžka do své ložnice?

Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku a pohodlí. Výběr...